Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd och kännetecken är bland annat en generell smärta och ömhet. Man har svår att sova, och man känner sig trött hela tiden. Smärtan sitter främst i musklerna, men det kan förekomma smärta även i leder. Genom att man har en sån intensiv smärta som dessutom är långvarig, så blir det en stressfaktor. Det gör att många som drabbats av fibromyalgi, även drabbas av stressrelaterade symptom som t.ex. huvudvärk och magbesvär. Sömnen påverkas den med och dålig sömn leder även det till mer stress och smärta, som ger ännu värre sömnbesvär. Det leder till en konstant trötthet. Motoriken drabbas även det av att man har smärta i musklerna och det kan vara svårt att röra sig helt obehindrat. Det förekommer även att vissa drabbade känner av domningar, stickningar och sveda, utan att det är en nervskada som ligger bakom.

Orsaken bakom fibromyalgi

Orsaker bakom denna sjukdom kan vara flera olika. Ibland har man ont en enda del av kroppen innan fibromyalgin utvecklas helt. Det kan ta flera år. Man kan även drabbas på grund av långvarig stress, att man sover dåligt och att man har enformiga rörelser i vardagen. Det är alltså olika stor risk för olika personer att drabbas av denna sjukdom, som dessutom är ärftlig.

Symptom på fibromyalgi

Fibromyalgi kännetecknas av en hel del olika saker. Det är inte säkert att du har alla symptom, utan bara vissa, för att sedan utveckla flera. Bland symptomen finns dock att du känner av att du har ont i kroppen under en lång period. Din smärttröskel är sänkt och du får ont av saker som inte friska personer skulle fått ont av. Dina muskler och leder är stela och domnade. Du kan även få andra problem, som magbesvär. Hur ont det gör kan variera från person till person, så väl som från en dag till en annan. Var i kroppen det gör ont kan också variera.

Categories

  • No categories

Subscribe

Subscribe to our e-mail list to read all news first. We will not spam you, promise!